Gorch Fock (I)

Dette windjammers uvanlig historie, som ikke kan lese fra loggboken …

cropped-logoslogen.png

I 2003 kjøpte den allmennyttige foreningen Tall-Ship Friends e.V. seilskoleskipet ”GORCH FOCK I”, som hadde blitt bygd på Blohm+Voss-verftet i Hamburg i 1933 og som hadde kommet til Sovjetunionen som krigsskadererstatning i 1945. Dermed hentet foreningen et betydelig stykke i tysk marine- og sjøfartshistorie tilbake til Tyskland.

Etter 54 år ble barken gjenregistrert i det tyske sjøfartsregistret med sitt gamle navn ”GORCH FOCK” og med hjemmehavn i Stralsund – en historisk enestående prosess. Skipets liv begynte med sjøsettingen 3. mai 1933 etter bare 100 dager byggetid. Skipet ble døpt på navnet ”GORCH FOCK” som var et pseudonym for den nedertyske dikteren Johann Kinau. Kinau ble født i Finkenwerder ved Hamburg i 1880 og var den meste kjente nedertyske forfatteren. I juni 1916 omkom han ved forliset av den lille krysseren ”Wiesbaden“ i Skagerrakslaget. Under annen verdenskrig stanset utdanningsaktivitetene på skipet, og i 1945 endte skipets første liv med senkingen i Stralsund.
Skipets andre liv begynte med hevingen i 1947. To år senere, etter reparasjoner i Rostock og Wismar, ble barken til seilskoleskip for den sovjetiske handelsflåten; skipsnavnet ble forandret til ”TOVARISCH” (= kamerat). Ved oppløsningen av Sovjetunionen forble skipet i sitt ukrainske hjemmehavn Kherson. Fra 1991 tok skoleskipet ved siden av styrmannselever også seileentusiaster fra foreningen Tall-Ship Friends e.V. med seg på reiser, f.eks. til Nord-Amerika i 1992 og til skipets 60-årsdag i Rostock i 1993.
Deretter ble skipets liv stadig vanskeligere: Det var en lang liste med nødvendige reparasjoner mens Ukraina ikke hadde mye råd. I 1995 ble skipet sendt til England for å bli reparert, men reparasjonen ble ikke satt i gang. Fire år senere formidlet Tall-Ship Friends e.V. en kaiplass for skipet i Wilhelmshaven, hvor barken ankom i september 1999. Den ble et høydepunkt på Expo-messen i 2000, men også her strandet planene om omfattende reparasjoner på pengene.

I 2003 kjøpte foreningen Tall-Ship Friends e.V. skipet og måtte transportere den til Stralsund ved hjelp av et dokkskip fordi slepingen ikke ble tillatt. Dette kostet 125.000 € i tillegg. I november 2003, etter reparasjoner på Volkswerft Stralsund, ble barken som planlagt døpt på nytt på sitt gamle navn GORCH FOCK (I) Stralsund havn. Nå demonterte ulønnete hjelpere ubrukelige innretninger og hele den foreldete teknikken. Kabyssen oppsto på nytt, bordmuseet blir stadig utvidet. Det store dobbelroret briljerer igjen med sin fulle prakt, kapteinsalongen er nå (også) rom for borgerlige giftermål. Divisjonsrommene står til disposisjon for arrangementer med opptil 300 personer.
På maskinenrommet venter fire diesel-generatorer på å bli tatt i bruk, Blohm+Voss-verftet spanderer nye båtsstativer, fra Den tyske marinen kommer redningsflåter, en baugpropell kommer fra firmaet Jastram i Hamburg. Salzgitter AG spanderte 200 meter skipsstål for saneringen av undervannsskipet på Volkswerft høsten 2008. I 2009 ble det arbeidet ved saneringen av barkens værdekk.
Mer enn en halv million euro har hittil blitt brukt på gjennoppbyggingen av ”GORCH FOCK I”. Alle dekkene er tilgjengelige – fra bestikk til seiling leiren, kapteinsalongen, offiserslugarene, messen, divisjonsrommene… Gjester kan lære å sette seil, de kan stige opp i stormastens mers eller ta en titt på maskinrommet.

Tall og fakta:
lengde 82 m, bredde 12 m, deplasement 1350 t, seilareal 1790 m2; Verft: Blohm+Voss, Byggenr. 495.
GORCH FOCK(I) er likt bygget som MIRCEA (Russland).
Søsterskipene EAGLE (USA), SAGRES (Polen) og GORCH FOCK II (Tyskland) er 7 meter lengre.

Aktuell informasjon: www.gorchfock1.de

Lesestoff for alle som ønsker å få vite mer:
DIE DREI LEBEN DER GORCH FOCK av W. Marquard med mange hittil upubliserte fotoer. 144 sider, 18,90 €, ISBN 978-3-86680-309-1