Gorch Fock (I)

Denna windjammers ovanliga historia, som inte kan avläsas från sin loggbok…

cropped-logoslogen.png

Tekniska fakta:
Varv: Blohm & Voss. Sjösättning 1933. Bygg-nummer 495. Fartygstyp bark. Deplacement 1354 t. Längd 82,1 m. Djupgående 5,2 m. Segelyta 1797 m2. Antal segel 23. Största masthöjd 41,6 m. Besättning: 78 och 160 elever

Första livet:
… börjar år 1933. Efter bara etthundra dagar byggtid sjösättas byggnummret 495 den 3 maj och blev döpt till namnet GORCH FOCK, vilket är en pseudonym till den lågtyske författaren Johann Kinau. Efter att fartyget togs i tjänst det seglades inom tyska farvatten. Mellan åren 1936 och 1939 utrikesbesök. När kriget började lades ner utbildningsverksamheten. April 1944 flyttades GORCH FOCK till Lauterbach på ön Rügen, där skolskeppen HORST WESSEL (nuvarande EAGLE) och ALBERT LEO SCHLAGETER (dagens SAGRES) ligger på redd. Hösten 1944 flyttas barken till Stralsund och år 1945 överfördes skeppet till Strelasund, där barken försänkas av krigsmaktspioniärer den 30 april 1945

Andra Livet:
… börjar år 1947, när vraket bärgades enligt uppdrag av den sovjetiska militäradministrationen. Barken åter uppbyggdes i Rostock och Wismar och blev skolskepp vid namnet TOWARISCHTSCH (kamrat) av den sovjetiska handelsflottan, hemmahamn Kherson (Ukraina).

Under 60-talet gör fartyget vidsträckta utbildningsresor och seglar under de följande 15 åren mer än 280.000 sjömil.
TOWARISCHTSCH vinner år 1974 Tall-Ships kappseglingen från Köpenhamn till Gdynia. Året efter besöker skeppet för första gången Tyskland (närmare sagt Rostock). Vid Sovjetunionens upplösning stannar barken i sin ukrainska hemmahamn och byter flagg. Genom förmedling av Tall-Ship Friends e.V. kan windjammervänner segla på TOWARISCHTSCH sedan år 1991. Året därpå far barken under Columbus-Race till Amerika.
Pga bristande egna finansiella resurser följer skeppet ett påbjud till renovering till Newcastle (Storbritannien). Reparaturarbeten kan inte sättas i gång för saknande pengars skull. Skeppet flyttas slutligen till Middlesborough (Storbritannien) år 1997. Men även här får man inte genomfört renoveringen eftersom det inte blev av med det planderade varvet för traditionsskepp.

Under den här tiden är det framför allt föreningen Tall-Ship Friends e.V. med sin britiska dotterförening som ger stöd till den återstående besättningen. Trots att reparaturen skulle kosta ca 5 miljoner Euro blir fridtidssjömän av Tall-Ship Friends inte modfällda.

Första ljuspunkt: Staden Wilhelmshaven bjuder in fartyget till EXPO 2000 vid havet. Den 3 september 1999 anländer barken i Wilhelmshaven, där Tall-Ship Friends e.V. förmedlar en ankarplats för skeppet under tiden där EXPO 2000 vid havet pågår. Arbetena ombord påbörjas, men kan inte slutföras pga penningbrist.
När den ukrainska skeppsägaren viser tillbaka tanken att installera en fond samt skeppets överföring till ett varv, drar sig Tall-Ship Friends tillbaka från projektet. Efter det att det uppträder läckor låter staden Wilhelmshaven flytta barken till sjöfartsmuseet hösten 2002.

Tredje livet:
börjar juli 2003 med ett erbjudande att köpa barken till föreningen Tall-Ship Friends e.V. Hansestaden Stralsund gör om sitt påbud att ta hand om en förtöjningsplats. Augusti 2003 granskas GORCH FOCK av fackmän. Inspektionen ger resultatet, att skeppets tillstånd är bättre än tänkt. Sjöyrkessammanslutningen ger tillstånd till bogsering från Wilhelmshaven till Stralsund under förutsättningen att skeppet torrdockas först. Yrkessammanslutningen vägrar att instämma utdockningen i förväg vilket ledde till att skeppet inte torrdockas.

Tall-Ship Friends e.V. köper den gamla GORCH FOCK trots alla dessa vidrigheter och låter överföra barken med det största tyska dockskeppet CONDOCK V till Stralsund. Merutgifterna är på 125.000 Euro. Det måste tas bort 200 t ballast ur skeppet, för att möjlig göra förläggningen. Riggen kortas, för att kunna passera broarna i Nord-Ostsee-Kanalen (Kiel kanalen).

Den 25 september 2003 anländer transporten i Stralsund. Den 27 oktober slutföras reparaturerna, som krävdes. Den 29 november 2003 döpes barken vid sin gammal förtöjningsställe, ballastkistan i Stralsunds hamn, till sitt gamla namn:
GORCH FOCK
Ombord påbörjas med att åter uppbyggas skeppet: Gamla inredningar, hytter och teknik undanröjas, mars 2005 är också maskinrummet nästan tömt.
Där det förr fanns kadettbostäderna rymmer ca 600 personer under evenemang, ett sjöfartsmuseum har inrätts av främjande föreningen och medlemmar av Tall Ship Friends e.V. Deutschland har donerat en ny kabyss.

Framtiden:
Så snart som det har insamlats tillräckliga bidrag för att renovera den tekniska utrustningen ombord, ska GORCH FOCK I sätta segel igen för att gå på färd på endagsturer från Stralsund och för att fara på vintrarna till det sydliga Europa med unga och ung blivna windjammersälskare oberoende deras ålder …

Er rundvandring ombord
Börja med rundvandringen vid stormasten mot akter ut (bak), uppför trappan till hyttdäcket, där det finns ställen med 20 livbåtar, kompass, maskintelegraf och dubbelroder. Mässingbandet på rodret är originalbandet som tillverkades år 1933, vilket monterades under återuppbyggnaden med gravuren invärtes, dvs oläsbart. Inskriften “Gott mit uns” (Gud med oss) var hjälpsam för de ryska sjömännen också (så roligt att Gud inte brukar göra nationella skillnader).
Vid karthyttens framsida finns det en ny byggnadsskylt, en present av varvet Blom & Voss, Hamburg, bakom karthytten befinner sig spelet med tio handspakar. Med hjälp av det här spelet genomdrivas trossarna med handkraft för att förtöja skeppet. Bakom spelet finns det roderkvadranten, som drivs via stålrep, som går inom de blåa kanalerna från dubbelrodret bakåt.
På karthusets styrbordsida kan man ta sig en titt på fartygets radiostation, innan dess kasta en blick in i kartrymmet (kommandobrygga) med navigationsredskap: radar, satelitmottagare, kursskrivare och telefoniredskap vid bakre väggen.
Rundvandringen fortsätter framåt, nerför trappan och bakåt till hyttdäcket (officerares bostadsutrymme) till kaptenssalongen, vilken användes samtidigt som kontor.

An der Fährbrücke
18439 Stralsund
Tyskland

Phone ++49 3831 666520
fax – 666519
e-mail: info@gorchfock1.de
www.gorchfock1.de

översättning av Dr. Detlef Kattinger